Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Choroby siatkówki i plamki (AMD)

W naszym Centrum zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób siatkówki i plamki, w tym kwalifikacjami pacjentów do zabiegów odwarstwienia siatkówki, witrektomii, podawania injekcji anty VEGF w chorobach plamki oraz do wszczepu soczewki Schariotha. W tym celu wykonujemy szereg badań, w tym:

OCT (optyczna koherentna tomografia)- to nowoczesna technika obrazowania przekrojów tkanek oka szczególnie siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. Badanie pozwala na szybkie wykrycie chorób np. zmian zwyrodnieniowych plamki, jaskry, zmian cukrzycowych lub nowotworowych. Regularne wykonywanie pozwala monitorować przebieg choroby. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta.

Panfundoskopia to badanie obwodu siatkówki, którego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie obecności zmian zwwyrodnieniowych predysponujących do odwarstwienia siatkówki. W sytuacji ich znalezienia wskazana jest dalsza laseroterapia tych zmian, a czasami zabiegi chirurgiczne.

USG gałki ocznej pozwalajce ocenić stan siatkówki, ciała szklistego i pogranicza szklistkowo-siatkówkowgo.

Z chorób oprócz zaćmy i jaskry mogących prowadzić do utraty widzenia jest choroba AMD.

AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) to choroba, która powoduje uszkodzenie plamki żółtej i prowadzi często do nieodwracalnej utraty wzroku. Plamka znajduje się w centralnej części siatkówki (w tylnej części oka ) i odpowiada za ostre widzenie. AMD dotyka najczęściej ludzi po 50 roku życia. Istnieje wiele czynników predysponujących do powstania tej choroby. Zalicza się do nich : wiek, predyspozycje genetyczne, złą dietę, palenie papierosów, dalekowzroczność i niebieską tęczówkę oka.

Wyróżnia się dwa typy AMD:

  • AMD suche (ok.80% przypadków) to łagodniejsza postać, która początkowo nie upośledza widzenia w dużym zakresie i czasami może być nawet niezauważalna przez pacjenta. Obecnie nie ma skutecznego leczenia tej postaci AMD. Można jedynie wszczepić soczewkę Schariotha, która umożliwia pacjentom czytanie bez pomocy optycznych.
  • AMD wysiękowe (ok. 20% przypadków) to bardziej niebezpieczna postać, polega na tworzeniu się pod siatkówką w okolicy plamki nieprawidłowej sieci naczyń krwionośnych. Przesięk z tych naczyń powoduje obrzęk, a co za tym idzie niszczenie receptorów wzroku. Obecnie są już dostępne metody powstrzymujące rozwój tej choroby. Są nimi iniekcje doszklistkowe preparatów antyVEGF.

Co Cię powinno zaniepokoić?

Jeżeli zaobserwujesz u siebie niewyraźne widzenie kształtów przedmiotów i kolorów, ciemną plamę w centrum widzenia, falowanie linii prostych (test Amslera) zgłoś się jak najszybciej do okulisty! Pamiętaj - im szybciej podejmiesz odpowiednie działania tym lepiej ochronisz swój wzrok.

Dziś dostępne są już metody zatrzymania rozwoju tej groźnej choroby.

Okuliści wykonują iniekcje doszklistkowe (zastrzyki do gałki ocznej) z różnych preparatów leczniczych.

W Krakowskim Centrum Okulistyki Zooptica podajemy dwa preparaty:

  • Eylea firmy Bayer
  • Lucentis firmy Novartis

Jednym z badań pozwalających szybko wykryć AMD, a następnie monitorować przebieg choroby jest badanie OCT. Jest ono dostępne w naszym centrum okulistycznym.

Inne choroby plamki: makulopatia w przebiegu cukrzycy, makuloptia w zkrzepie żyły środkowej siatkówki to również niekiedy wskazanie do injekcji anty VEGF.

U pacjentów ze zdiagnozowanym suchym zwyrodnieniem plamki żółtej wszczepiamy wewnątrzgałkową soczewkę Schariotha (SML) nazywaną również soczewką plamkową. Soczewka ta działa jak lupa powiększając obraz dwukrotnie. Czarne plamy w polu widzenia nie ulegają powiększeniu. Poprawia ona ostrość widzenia do bliży -pacjent czyta tekst z odległości 15 cm bez pomocy optycznych co w znacznym stopniu poprawia komfort życia.

Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Implantacja jest jednooczna-do oka dominującego. Preferuje się wykonuje zabiegu po wcześniejszym usunięciu zaćmy choć istnieje możliwość wykonania obu zabiegów równocześnie.

W Zooptice soczewkę wszczepia dr Krzysztof Ochalik.