Polish (Poland)English (United Kingdom)
img

Krakowskie Centrum Okulistyki ZOOPTICA
dysponuje specjalistyczną aparaturą diagnostyczną i terapeutyczną najnowszej generacji.
Wykwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy zapewnia pacjentom wysoki poziom badań i ocenę ich wyników.

Diagnostyka okulistyczna:

diagnostyka okulistyczna poprzedza laserową korekcję wad wzroku

 • Komputerowe badanie wady wzroku (refraktometria) oraz pomiar promienia krzywizny rogówki (keratometria).
 • Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną (tonometria aplanacyjna).
 • Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria statyczna): pozwala oznaczyć czułość siatkówki na zmienność światła w określonych punktach siatkówki. Wykonywane jest w różnych strategiach (przesiewowe, progowe) i różnych siatkach badania (różny zakres, gęstość i rozmieszczenie punktów badanych). Wynik przedstawiony jest obrazowo za pomocą map liczbowych lub graficznych. Badanie najczęściej wykonywane jest w diagnostyce i ocenie przebiegu jaskry, nieprawidłowościach tarczy nerwu wzrokowego, bólach głowy i zaburzeniach neurologicznych.
 • Badanie ultrasonograficzne w prezentacji A (biometria): pomiar długości gałki ocznej wykorzystywany głównie do obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych
 • Badanie ultrasonograficzne w prezentacji B: ukazuje przekrój struktury oka w jego tylnej części oraz częściowo przestrzeni pozagałkowej, głównie wykorzystywane do oceny ciała szklistego i siatkówki.
 • Badanie ultrasonograficzne w prezentacji 3D: umożliwia przestrzenną wizualizację przestrzeni wewnątrzgałkowej i powierzchni siatkówki, głównie przydatne przy ocenie guzów wewnątrzgałkowych, większych proliferacji szklistkowo-siatkówkowych i błon przedsiatkówkowych.
 • Badanie grubości rogówki (pachymetria ultradźwiękowa) niezbędne przed zabiegiem rogówkowej chirurgii refrakcyjnej oraz pomocne przy określeniu rzeczywistego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przypadkach rogówki grubej lub cienkiej.
 • Komputerowa wideokeratografia (topografia rogówki): analiza obrazu współśrodkowych, czarno-białych okręgów odbitych od powierzchni rogówki. Aparat oblicza promień krzywizny i siłę łamiącą rogówki w poszczególnych jej punktach oraz przedstawia je za pomocą map barwnych lub wartości liczbowych. Badanie to jest niezbędne przed planowanym zabiegiem rogówkowej chirurgii refrakcyjnej oraz pozwala na rozpoznanie początkowego stożka rogówki.
 • OCT (optyczna koherentna tomografia) to nowoczesna technika obrazowania przekrojów tkanek oka szczególnie siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. Badanie pozwala na szybkie wykrycie chorób np. zmian zwyrodnieniowych plamki, jaskry , zmian cukrzycowych lub nowotworowych .Regularne wykonywanie pozwala monitorować przebieg choroby. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta.
 • Panfundoskopia to badanie pozwala  dokładnie ocenić obwód siatkówki i wykryć np. obecność zmian zwyrodnieniowych predysponujących do jej odwarstwienia.
 • Gonioskopia - jest to badanie kąta rogówkowo – tęczówkowego tzw. kąta przesączania, które dostarcza nam informacji z jakim typem jaskry otwartego czy zamkniętego kąta mamy do czynienia? Dzięki temu badaniu kwalifikujemy pacjentów do dalszego właściwego postepowania farmakologicznego, laserowego i chirurgicznego co w konsekwencji ma na celu osiągnięcie ciśnienia wewnątrzgałkowego pozwalającego na zatrzymanie progresji choroby a tym samym utrzymaniu jak najlepszej funkcji narządu wzroku.