Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Wady wzroku

Podstawowym warunkiem dobrego, ostrego widzenia jest prawidłowa budowa
i funkcjonowanie układu optycznego oka. W normowzrocznym oku ludzkim wpadające
do oka promienie świetlne przechodzą przez rogówkę oraz soczewkę i skupiając się na siatkówce, są odbierane przez receptory nerwowe i przekształcane w impulsy elektryczne, które przekazywane są nerwem wzrokowym do mózgu. Mózg przekształca te impulsy
w wyraźny obraz. W oku normowzrocznym parametry rogówki i soczewki są dostosowane
do długości gałki ocznej, co zapewnia skupianie się promieni świetlnych na siatkówce.Rozróżniamy trzy klasyczne wady wzroku:

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ - Miopia


W oku krótkowzrocznym gałka oczna jest wydłużona,
a promienie świetlne skupiane są przed siatkówką, zamiast na niej. Oko takie jest niezdolne do ostrego widzenia odległych obiektów.

NADWZROCZNOŚĆ - Hiperopia

Oko dalekowzroczne ma trudności z ostrym widzeniem bliskich obiektów spowodowane skupianiem promieni świetlnych za siatkówką. Gałka oka nadwzrocznego jest krótsza.
Od nadwzroczności należy odróżnić presbiopię, czyli dalekowzroczność starczą, często pogłębiającą się
z wiekiem, spowodowaną naturalnym procesem utraty zdolności akomodacyjnych soczewki.

ASTYGMATYZM - Astigmatism


Astygmatyzm, czyli niezborność, spowodowany jest nieregularną krzywizną rogówki. Promienie świetlne skupiają się w różnych punktach, co powoduje powstawanie nieostrego obrazu. Często astygmatyzm występuje jednocześnie z któtkowzrocznością czy nadwzrocznością.

 

 

Zobacz także: