Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Implantacje soczewek - korekta wzroku bez użycia lasera

Metodą korygowania wad wzroku możliwą do zastosowania u wielu osób, u których zabieg laserowej korekcji nie jest wskazany z powodu wieku, wielkości wady przekraczającej możliwości korekcji laserowej (krótkowzroczność powyżej - 14 D, nadwzroczność powyżej + 6 D) lub występowania innych bezwzględnych przeciwwskazań, są dwa typy zabiegów polegających na implantowaniu sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych o parametrach optycznych skutecznie korygujących wadę wzroku :

  • doszczepienie soczewki fakijnej;
  • usunięcie soczewki pacjenta metodą fakoemulsyfikacji i wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (IOL). Pacjentom pragnącym uzyskać pełną ostrość wzroku zarówno w dal, jak i do bliży bez konieczności korekcji okularowej szczególnie polecane są soczewki pseudoakomodacyjne AcrySof® ReSTOR® "Natural". Soczewka ReSTOR® wykorzystuje zjawiska refrakcji i dyfrakcji światła pozwalając pacjentom uzyskać efekt "pseudoakomodacji" tzn. zdolność ostrego widzenia na różne odległości. W najbardziej zbliżony do zdrowej soczewki ludzkiej naśladuje jej zdolności akomodacyjne. Ok. 80 % pacjentów po wszczepieniu soczewek ReSTOR® w ogóle nie potrzebuje okularów do wykonywania codziennych czynności, takich jak czytanie, praca przy komputerze, prowadzenie samochodu czy uprawianie sportu. Aby działanie soczewek ReSTOR® było zadowalające, konieczne jest ich wszczepienie w obu oczach.Soczewki AcrySof® produkowane są z opatentowanego akrylowego hydrofobowego materiału stworzonego specjalnie dla potrzeb okulistyki. Materiał ten dzięki biozgodności z tkankami oka i dobremu przyleganiu do torebki soczewki charakteryzuje się najniższym, potwierdzonym w badaniach klinicznych odsetkiem zmętnień pooperacyjnych. Soczewka AcrySof ® ReSTOR® "Natural" poza filtrem UV posiada filtr światła niebieskiego chroniący podobnie jak soczewka naturalna siatkówkę oka przed zwyrodnieniami spowodowanymi szkodliwym promieniowaniem słonecznym. W całości wykonana jest z przeźroczyście żółtego materiału akrylowego hydrofobowego. Chromofor zintegrowany z materiałem soczewki filtruje docierające do siatkówki światło niebieskie podobnie jak zdrowa soczewka w wieku ok. 30 lat. Wszczepienie soczewki "Natural" nie tylko przywraca ostrość widzenia, ale również zapewnia ochronę siatkówki przez całe życie.

Kwalifikacja do zabiegu i jego przebieg jest identyczny jak w przypadku zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (patrz: Operacje zaćmy )

Zobacz także: