Polish (Poland)English (United Kingdom)
img
Fakoemulsyfikacja zaćmy

Najpowszechniej stosowaną obecnie metodą chirurgicznego usuwania zaćmy jest fakoemulsyfikacja. Polega ona na rozbiciu zmętniałej soczewki przy pomocy ultradźwięków i usunięciu jej rozbitych fragmentów. Fakoemulsyfikację można zastosować na każdym etapie rozwoju zaćmy. W miejsce usuniętej soczewki implantowana jest soczewka zwijalna (IOL) o odpowiednio dobranych parametrach optycznych.

Przebieg zabiegu :

 • pacjent proszony jest do sali przedzabiegowej, przebiera się w piżamę, oko przygotowywane jest do zabiegu poprzez kilkakrotne zakropienie odpowiednimi kroplami oraz przeprowadzane jest badanie przez lekarza anestezjologa;
 • pacjent ubiera fartuch, czepek ochronny i przechodzi na salę zabiegową;
 • pacjent układa się na stole operacyjnym, podłączany jest do aparatury monitorującej akcję serca, ciśnienie tętnicze i wysycenie krwi tlenem, we wlewie kroplowym podawane są płyny infuzyjne wraz z lekami przeciwbólowymi i uspakajającymi, przez rurkę donosową podawany jest tlen. Przez cały czas trwania zabiegu pacjent znajduje się pod opieką lekarza anestezjologa, zachowuje świadomość i kontaktuje się z operatorem. Ważne jest, aby pacjent kierował wzrok stosownie do wskazówek lekarza.
 • skóra wokół operowanego oka jest dezynfekowana, oko jest znieczulane kroplami, głowa okładana jest jałową serwetą chirurgiczną. Ustawiane jest położenie mikroskopu operacyjnego.
 • w oku wykonywane jest nacięcie o wielkości ok. 3 mm, przez które chirurg okulista wprowadza końcówkę głowicy fakoemulsyfikatora, która emitując ultradźwięki odpowiedniej mocy rozdrabnia zmętniałą soczewkę na niewielkie fragmenty.
 • cząstki rozbitej soczewki są aspirowane (odsysane) z oka przy pomocy ch końcówek aparatu.
 • w czasie zabiegu do oka podawane są specjalne płyny irygacyjne zastępujące ciecz wodnistą komory przedniej gałki ocznej oraz preparat wiskoelastyczny chroniący komórki śródbłonka rogówki w czasie zabiegu i ułatwiający implantację sztucznej soczewki
 • w miejsce usuniętej soczewki przez wykonane wcześniej nacięcie implantowana jest sztuczna soczewka zwijalna o odpowiednio dla każdego pacjenta dobranych parametrach optycznych.
 • po skończonym zabiegu pacjent opuszcza salę zabiegową i przez kilka godzin pozostaje w łóżku na sali pozabiegowej. Po kontroli anestezjologicznej i okulistycznej wypisywany jest do domu. Następnego dnia zgłasza się na wizytę kontrolną.Zalety metody :

 • zastosowanie niewielkiego cięcia, ok. 3 mm, przez które w pierwszym etapie wprowadzana jest końcówka głowicy fakoemulsyfikatora, a następnie implantowana jest soczewka zwijalna;
 • brak konieczności zakładania szwów na ranę operacyjną, która uszczelnia się sama pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego;
 • możliwość wykonania zabiegu w znieczuleniu kroplowym;
 • zminimalizowany do kilkunastu minut czas trwania zabiegu,
 • pacjent nie wymaga hospitalizacji - po kilku godzinach opuszcza ośrodek;
 • szybka rekonwalescencja operowanego oka;
 • obniżone ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych;